آیا رژیم گرفتن همیشه سخت می ماند؟

رژیم گرفتن سخت است؟آیا رژیم های مختلفی را امتحان کرده اید و هیچ یک را بیشتر از دو سه روز یا حداکثر یک هفته تحمل نکرده اید؟

اگر برنامه های کنترل وزن قبلی را رها کرده اید و به نظرتان رسیده است که شما تحمل اینچنین برنامه هایی را ندارید یک جای کار اشکال دارد. در طول اجرای یک برنامه غذایی صحیح نباید احساس گرسنگی و درد معده داشته باشید. اگر این حس در طول روز آزارتان می دهد پس جایی از برنامه شما مشکل دارد. البته حس گرسنگی با ولع مصرف مواد غذایی به عنوان عادت یا تفریح متفاوت است و باید این دو را از هم افتراق دهید. حتی برخی از افراد به مصرف مواد غذایی اعتیاد دارند و در صورت محرومیت از مصرف دچار اضطراب و بی قراری نیز خواهند شد. ترشح هورمون ها از جمله هورمون شادی یا لذت در این رفتارها تأثیر مهمی دارد. این ولع ذهنی برای ایجاد حس سرخوشی را با خالی بودن معده اشتباه نگیرید (برای افتراق این دو حالت، عنوان “تفاوت گرسنگی با هوس های غذایی” را در همین سایت مطالعه کنید).

اگر رژیم غذایی شما علمی و صحیح طراحی شود به تدریج هورمون های شما تنظیم می شوند و ولع ذهنی نیز از بین خواهد رفت. همچنین با کاهش وزن و کاهش ترشح هورمون هایی که از بافت چربی ترشح می شوند، اشتهای شما بتدریج کاهش می یابد. در یک تحقیق دیده شد که فعالیت قشر مغزی  افراد لاغر در مقایسه با افراد چاق در برابر دیدن یک خوراکی بسیار کمتر است و مناطق تجربه لذت در این افراد کمتر فعال می شود.

پس کافی است بتوانید چند هفته ای تحمل کنید، در اینصورت بازگشت به الگوی قبل و مصرف بی رویه مواد غذایی نه تنها لذتی در شما ایجاد نمی کند بلکه احساس پری و سنگینی معده آزارتان خواهد داد .