اطلاعیه

مراجعین عزیز

به اطلاع می رسانم به دلیل سفر تحصیلی به مدت ۶ ماه در “کلینیک کنترل درد و وزن” حضور ندارم و با هدف ادامه روند خدمات درمانی به شما عزیزان “خانم دکتر قنادی” متخصص پزشکی ورزشی به عنوان جایگزین معرفی می شوند. امیدوارم با کمک ایشان روند درمان را ادامه دهید.