خبر خوب برای مردان

افزایش سطح هورمون تستوسترونتمرینات ورزشی بر سطح تستوسترون تأثیر می گذارد

اگر علایم کمبود تستوسترون را دارید می توانید از ورزش در افزایش ترشح این هورمون کمک بگیرید. بهرحال تمرینات باید به عادت زندگی شما تبدیل شوند تا از فواید آن بهره مند شوید. بعد از تمرینات ورزشی سطح هورمون مردانه مدتی افزایش می یابد که ممکن است چند دقیقه تا ساعت باشد.

۴ عامل می تواند در افزایش سطح این هورمون تأثیر گذار باشد:

وزن: وزن بالا یکی از عواملی است که بر سطح تستوسترون مؤثر است بنابراین کاهش وزن بخصوص اگر با ورزش همراه باشد به افزایش سطح این هورمون کمک می کند.

سن: ممکن است در مردان مسن ورزش تأثیر کمتری بر سطح تستوسترون داشته باشد هرچند که هنوز به بررسی های بیشتری نیاز دارد. در هرحال ورزش فواید بسیار دیگری دارد که می تواند در میانسالان و سالمندان دیده شود.

سطح تمرینات: با شروع تمرینات افزایش ترشح این هورمون باعث افزایش حجم عضلات می شود اما با گذشت زمان همان تمرینات تأثیر کمتری دارند بنابراین لازم است برنامه تمرینی بتدریج پیشرفته تر شود.

زمان تمرینات: سطح تستوسترون در طول روز ثابت نیست. در اوایل صبح بیشتر و عصرها سطوح پایین تری دارد. بنابراین اگر قصد تحریک ترشح این هورمون را دارید، تمرینات قدرتی خود را عصرها انجام دهید.

 چه نوع تمریناتی سطح تستوسترون را بالا می برد؟

مطالعات نشان داده است که هم تمرینات قدرتی مثل کار با وزنه و هم تمرینات استقامتی مثل دویدن می تواند به صورت گذرا سطح هورمون مردانه را افزایش دهد.

در حین تمرینات سعی کنید عضلات بیشتری را فعال کنید. به عنوان مثال اسکات با وزنه نسبت به تمرینات جلو بازو تأثیر بیشتری در تحریک هورمونی دارد. از طرفی به جای انجام تمرینات با تکرار بالا، وزنه خود را سنگین تر انتخاب کنید.

از طرفی از انجام تمرینات بسیار شدید خودداری کنید. بیش تمرینی از عوامل کاهش سطح هورمون مردانه و افزایش سطح هورمون کورتیزول است که باعث تحلیل عضلات می شود.