راهکارهای علمی مدیریت استرس- قسمت آخر

مدیریت استرستفکر مثبت

خوش بین باشید. خوش بین بودن به کاهش اضطراب کمک می کند؛ چرا که غالباً افراد بدبین در زندگی از شکست می ترسند. هر زمان که پی بردید در حال تفکر منفی هستید، با گفتگوی درونی آن را به مثبت اندیشی تغییر دهید: ” این موقعیت نمی تواند به این بدی باشد، حتماً چیزی دارد که من می توانم از آن استفاده کنم”

توانایی گفتن “نه

گفتن “نه” به درخواست دوستان یا همکاران برای برخی از مردم بسیار مشکل است؛ حتی اگر قادر نباشند آن کار یا درخواست را انجام دهند. در صورتی که احساس می کنید قادر به انجام کاری نیستید، در پاسخ دادن راستگو، رک و جسور باشید.

سازماندهی امور و اولویت بندی

برنامه ریزی و اولیت بندی کار به شما کمک می کند که از استرس به دور باشید. اگر کارها تمام نشدنی به نظر برسند، اضطراب زیادی به وجود می آید. سعی کنید در یک زمان روی یک کار متمرکز شوید؛ بویژه اگر آن کار از کارهای اصلی و مهم باشد.

توقعات واقع بینانه

نسبت به توانایی خود صادق باشید. برای تعیین اولویت ها و اهداف واقع بینانه یک قلم و کاغذ بردارید و اهداف خود را در زندگی بنویسید. اهمیت هر مورد را مشخص کنید و مواردی را که فکر می کنید دستیابی به آنها بسیار سخت بوده یا غیر قابل دستیابی هستند، حذف کنید.

دوری از کمال گرایی

کمال گراها نیاز ویژه ای به واقع بین بودن دارند. کمال گرایان افرادی هستند که جهت دستیابی به کار صد در صد صحیح و بدون خطا، خود را دچار رنج روحی می کنند.  همیشه بهترین تلاشتان را انجام دهید و از آنچه که انجام داده اید راضی باشید.

توانایی محول کردن کارها به دیگران

راه دیگر کاهش دادن فشار شرایط، محول کردن کارها به دیگران است. پذیرش نیاز به کمک و انجام رضایت بخش کار با کمک دیگران بهتر است از اینکه فقط خودتان تلاش کنید و کار ضعیفی ارائه دهید و گاهی هم شکست بخورید.

دوری از شک و تردید

شک و تردید استرس زیادی را بوجود می آورد. نگران بودن در مورد اینکه چه پیش خواهد آمد اگر… ممکن است غیر ضروری باشد. سعی کنید قبل از اینکه تحت اضطراب یا هراس قرار گیرید، به حقیقت اتفاقات پی ببرید. اگر شما دقیقاً بدانید که با چه چیزی مواجه می شوید، مقابله با شرایط و فشارها آسان تر می شود.

رویا سعیدی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی