گروه درمانی در کلینیک تخصصی دکتر علیزاده!

جهت ثبت نام و شرکت در جلسات گروه درمانی کاهش وزن ، می توانید با تلفن ۶۶۱۲۴۸۶۵ تماس بگیرید.