از ۱۸ فروردین ماه ویزیت های آنلاین شروع می شود

ویزیت آنلاین تغذیهبرای ویزیت آماده شوید:

۱. یک هفته قبل از ویزیت وزن خود را صبح، قبل از صبحانه و پس از دفع ادرار با حداقل لباس چک کنید. این وزن را یادداشت کنید.

۲. روز ویزیت اندازه گیری  وزن را به همین صورت انجام دهید.

۳. اگر قبلا در کلینیک “کنترل درد و وزن” مشاوره داشته اید، تصویر آخرین رژیم خود را قبل از ویزیت به شماره کلینیک ارسال کنید. اگر اولین مشاوره شماست، مواد غذایی مصرفی یک روز کامل خود را یادداشت و ارسال کنید.

۴. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره کلینیک تماس بگیرید.