شیرین کننده های مصنوعی

شیرین کننده های مصنوعیمراقب خوراکی ها و مواد غذایی با برچسب رژیمی، کم کالری، کم چربی یا مخصوص دیابتی ها و … باشید و برچسب اطلاعات غذایی این خوراکی ها را به دقت مطالعه کنید.

کالری مواد غذایی از درشت مغذی ها شامل کربوهیدرات، پروتئین و چربی تأمین می‌شود. برخی خوراکی ها با حذف یا کاهش یک جزء از این درشت مغذی ها مجوز برچسب رژیمی یا کم چرب را دریافت کرده اند بنابراین لزوماً کم کالری نیستند.

در مورد شیرین کننده های رژیمی انواع متنوعی از آنها در صنعت غذایی استفاده می‌شوند و برخی از این شیرین کننده ها بدون کالری یا کم کالری هستند از قبیل ساخارین (Saccharin)، آسپارتام (Aspartame)، آسه سولفام (Acesulfame) و استویا(Stevia).

خصوصیت مشترک این شیرین کننده ها، شیرینی بسیار بالاتر آنها نسبت به قند است. به عنوان مثال آسپارتام ۲۰۰ برابر شیرین تر از قند معمولی است. توجه داشته باشید که این نوع شیرین کننده ها هم محدودیت مصرف روزانه دارند بنابراین مجاز نیستید در طول روز به صورت آزاد از خوراکی های حاوی این نوع شیرین کننده ها استفاده کنید. بهتر است ترکیبی از انواع شیرین کننده های مصنوعی را انتخاب کنید. نگرانی‌هایی در زمینه مصرف فراوان و طولانی مدت برخی از انواع این شیرین کننده ها و سرطان وجود دارد که البته در مطالعات انسانی در مورد مصرف محدود شیرین کننده های مورد تأیید غذا و داروی آمریکا (FDA)، ثابت نشده است. بهرحال عوارض دیگری از قبیل پوکی استخوان، سردرد، افزایش التهاب در بدن و … نیز با مصرف این مواد گزارش شده است.

اثر شیرین کننده های مصنوعی بر کاهش  وزن ثابت شده نیست. ممکن است دستگاه گوارش به دنبال مصرف خوراکی های حاوی این نوع شیرین کننده ها، کربوهیدرات بیشتری را از سایر مواد غذایی مصرف شده، جذب کند. همچنین ممکن است بعد از مصرف چنین محصولاتی دچار اشتهای کاذب و پرخوری شوید.

بنابراین مصرف این محصولات را در رژیم غذایی خود محدود کنید.