مقدمه‌ ای بر تغذیه سالم و آشنایی با گروه های غذایی (فایل صوتی)

large_Choose-MyPlate-breakfast-Egg-and-Peachesتغذیه سالم یکی از اصول کاهش وزن است. به این منظور باید گروه‌های مختلف مواد غذایی را بشناسیم تا از هر گروه انتخاب صحیحی داشته باشیم و در طول روز از هر دسته غذایی مقدار مناسبی را مصرف کنیم… ادامه این مطلب را از زبان دکتر علیزاده در برنامه رادیویی بشقاب من رادیو ورزش بشنوید.

 

بشنوید