کراتین فقط برای ورزشکاران مناسب است؟

کراتینبه یاد داشته باشید که کراتین معجزه نمی کند اما می تواند مفید باشد. گروه های مختلفی می توانند از این مکمل سود ببرند:

ورزشکاران:
امروزه ورزشکاری پیدا نمی‌شود که نام کراتین را نشنیده باشد. تاریخچه استفاده از این ترکیب در ورزشکاران به دهه آخر قرن گذشته باز می‌گردد و در حال حاضر بعضی‌ها چنان در مورد اثرات آن اغراق می‌کنند که به کراتین، استروئید قانونی یا لگال می‌گویند. دو نوع فیبر عضلانی در بدن وجود دارد، فیبر نوع یک که وابسته به اکسیداسیون است و در ورزش های استقامتی فعالیت بیشتری دارد و فیبرهای نوع دوم که با سیستم فسفاژن عمل می کنند یعنی با ورزش‌های قدرتی و سرعتی فعال می شوند. کراتین بیشتر روی فیبرهای نوع دوم مؤثر است. هر چند که در ورزشکاران استقامتی هم با هدف به تأخیر انداختن خستگی و افزایش توان عضلانی می‌توان از این مکمل استفاده کرد.
افراد سالمند و بی تحرک:
هر چند که این مکمل همراه با تمرینات قدرتی تأثیر خوبی دارد، در صورت سلامت بدن و طبیعی بودن آزمایشات تخصصی می توان از این مکمل در افراد سالمند و بی تحرک هم استفاده کرد. کاهش توده عضلانی یکی از مشکلات عمده این افراد است که با مصرف این مکمل می توان از سرعت آن کاست. عضلات در حفظ تعادل و پیشگیری از افتادن، انجام بهینه فعالیت های معمول روزانه، سوخت و ساز مناسب و جلوگیری از بیماری های متابولیک نقش دارند.
افزایش و کاهش وزن:
بارگیری سریع این مکمل برای افزایش وزن و بارگیری آهسته آن همراه با تمرینات مناسب برای بهبود ترکیب بدن مناسب است. در این موارد تنظیم صحیح رژیم غذایی بخصوص کربوهیدرات بسیار اهمیت دارد.
توجه: این مکمل را بدون نظارت پزشک مصرف نکنید.

توجه: قبل از شروع و حین مصرف این مکمل نیاز به انجام آزمایشات تخصصی هست.