کلینیک مجازی بازتوانی

کلینیک مجازی بازتوانیگروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران و با استفاده از شواهد علمی نوین و معتبر نسبت به طراحی و تدوین بسته مجازی بازتوانی ریوی در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ اقدام نموده و از هفته آینده شاهد آغاز به فعالیت این کلینیک در بیماران ترخیص شده از بیمارستان خواهیم بود.

یکی از مشکلات اصلی بیماران بهبود یافته از فاز حاد و بستری بیماری کووید، ناتوانی و محدودیت تنفسی و جسمانی این عزیزان است و این برنامه بازتوانی ریوی متشکل از ارزیابی اولیه طبی، تمرینات تنفسی و تمرینات مختلف هوازی، قدرتی و کششی است که بر اساس قضاوت متخصصان پزشکی ورزشی حاضر در این کلینیک مجازی و با توجه به شرایط بیمار تجویز و با استفاده از محتوای مجازی به شکل کلیپ و دستورالعمل های ساده، آموزش مراحل مختلف به بیمار برای اجرای برنامه در منزل انجام خواهد شد.
همچنین گروه پزشکی ورزشی برای دوران پس از طی دوران قرنطینه خانگی بیماران نیز برنامه بازتوانی حضوری در کلینیک های پزشکی ورزشی را طراحی نموده که در بیمارستان های دانشگاه به زودی آغاز خواهد شد.
انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران