کودکان بی تحرک

بی تحرکی کودکانامروزه کمتر شاهد بازی های کودکانه در کوچه و خیابان هستیم. کودکانی که با تبلت یا موبایل خود بر کاناپه دراز کشیده اند و ساعت‌ها از زمان خود را صرف بازی های کامپیوتری می کنند. نمی توان علایق و تفاوت های کودکان امروزی را نسبت به کودکان چند نسل قبل که از بازی های طبیعی لذت می‌بردند، نادیده گرفت بنابراین باید راهی پیدا کنیم که با زبان کودکان امروزی آنها را تشویق به فعالیت و ورزش کنیم.

مسلماً ورزش و فعالیت های طبیعی بهترین راه برای پیشگیری از چاقی و بیماری‌های مزمن در آینده کودکانمان است. بازی هایی از قبیل فوتبال، تنیس، اسکیت و … در محیط های طبیعی با آب و هوای سالم بهترین راهکار هستند. اما اگر قصد دارید قسمتی از دنیای کودکان خود باشید، هدیه بازی های کامپیوتری تعاملی با حرکات بدن انتخاب هوشمندانه ای است.

با وجود مضرات بازی های کامپیوتری نمی توان از برخی فواید این نوع بازی ها چشم پوشی کرد؛ افزایش سرعت عکس العمل، یافتن راهکار های حل معما و تقویت مهارت های دیداری از فواید بازی های کامپیوتری است. اگر بتوانید در کنار این فواید حرکت بدنی را به این بازی ها اضافه کنید، کودکان سالم تری خواهید داشت. حفظ تعادل و تقویت عضلات بدن، چربی سوزی و بهبود ظرفیت هوازی از جمله فواید قابل ذکر است. نمونه های متنوعی از این نوع بازی ها از رقص ریتمیک تا انواع جنگ و گریز در دسترس است و بسیاری از مراکز تفریحی کودکان نیز به این بازی ها مجهز شده اند.

https://www.webmd.com/children/news/20121001/active-video-games-help-some-kids-get-active