کی ورزش کنم؟

کی ورزش کنیمیکی از سؤالاتی که بیشتر مراجعین از من می پرسند، زمان ورزش کردن است. ورزش در چه زمانی از روز کاهش وزن بیشتری خواهد داشت؟

واقعیت این است که زمان ورزش کردن عامل مهمی در تعیین نتیجه نیست. اصول صحیح ورزش کردن از قبیل برنامه هوازی مناسب و مدت کافی فعالیت، اهمیت بیشتری دارد بخصوص برای افراد شاغل که به راحتی زمان آزاد برای ورزش پیدا نمی کنند. شما حتی می توانید ورزش روزانه خود را به قسمت های ۱۰ دقیقه ای تقسیم کنید و در طول روز هر زمان که وقت کافی داشتید، یک جلسه کوتاه ورزش داشته باشید. مجموع کالری مصرفی ورزش و تنظیمات هورمونی ناشی از آن نتیجه نهایی را مشخص می کند.

با اینحال اگر بخواهیم کمی ریزبین تر باشیم، به نظر می رسد که ورزش صبح نتیجه کمی بهتر از ورزش عصر یا شب داشته باشد. نتیجه یک مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داد، افرادی که صبح ورزش داشتند، نسبت به کسانی که عصر ورزش کردند، حدود یک تا دو کیلوگرم کاهش وزن بیشتر در طی ۶ هفته داشتند. همانطور که می بینید این عدد خیلی بزرگ نیست. بهرحال مطالعات جدیدتر نیز نشان داده اند، ورزش صبح احتمالاً تأثیر بیشتری از ورزش در ساعات دیگر روز در کنترل وزن داشته باشد.

فرضیات مختلفی می تواند توجیه کننده این اختلاف باشد. افرادی که صبح ورزش می کنند ممکن است احساس گرسنگی کمتری در طول روز داشته یا از نظر ذهنی کنترل بیشتری بر مصرف مواد غذایی داشته باشند. ممکن است ورزش در صبح سوخت و ساز بدن را در طی روز بالاتر ببرد و ….

منابع:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28343364/ Comparison between the effect of 6 weeks of morning or evening aerobic exercise on appetite and anthropometric indices: a randomized controlled trial, Alizadeh Z, 2017

https://www.healio.com/ Morning exercise may yield best weight-loss results, 2019