گام شمار Pedometer

این وسیله برای سنجش سطح فعالیت فیزیکی بسیار مناسب است. این نرم افزار ساده به شما کمک می کند به صورت روزانه فعالیت خود را پایش کنید. نیاز به تهیه انواع گرانقیمت و امکانات پیچیده نیست.گام شمار یک مچ بند ساده با شمارش گام ها به شما کمک می کند که در پایان روز سطح سلامتی خود را ارزیابی کنید. اگر تعداد گام کسب شده کمتر از ۵۰۰۰ است، شما زندگی بی تحرکی دارید و مراقب عوارض ناشی از بی تحرکی از جمله اضافه وزن و بیماری های مزمن مثل فشار خون باشید. اگر متوسط تعداد گام های شما بین ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ باشد، نسبتاً کم تحرک هستید و بهتر است فعالیت خود را افزایش دهید. اگر بیش از ۷۵۰۰ گام در روز داشته اید شما از نظر سبک زندگی فعال محسوب می شوید و از فواید جسمی و روانی این فعالیت بهره می برید. در نهایت اگر تعداد گام های شما بیش از ۱۲۰۰۰ است، به شما تبریک می گوییم؛ شما بسیار فعال هستید.

اما مسأله دیگر سرعت گام است. هر چه گام های برداشته شده سرعت بیشتری داشته باشد، شما از این پیاده روی بیشتر سود می برید. به طور متوسط ۱۲۰ گام در دقیقه سرعت مناسب اکثر افراد غیر ورزشکار است. بنابراین اگر به قصد سلامتی پیاده روی می کنید، هر ۱۰ دقیقه گام شمار خود را بررسی کنید و میزان افزایش تعداد گام ها را ببینید.

اکثر انواع گام شمار زنگ هشدار قابل تنظیمی دارند که پس از مدتی بی تحرکی فعال می شود. این زنگ به شما یادآوری می کند که مدت طولانی بی تحرک بوده اید و حتی اگر برای خوردن یک لیوان آب یا انجام یک حرکت کششی باشد، از جای خود برخیزید و چند قدم بردارید.

این وسیله را می توانید از فروشگاه های ورزشی تهیه کنید. همچنین کافی است کلمه “گام شمار” را در اینترنت جستجو کنید تا انواع آن را مشاهده کنید.