گروه نان و غلات را بشناسیم (فایل صوتی)

نانگروه نان و غلات از قبیل نان، برنج، ماکارونی و … قسمت عمده مواد غذایی مصرفی را شامل میشود. اگر در یک نوع رژیم غذایی کاهش وزن از این گروه غذایی خبری نبود در سالم بودن آن تردید داشته باشید….ادامه این مطلب را از زبان دکتر علیزاده در برنامه رادیویی بشقاب من رادیو ورزش بشنوید.

 

 

 

بشنوید