فیلم ها و فایل های صوتی آموزشی با موضوع ورزش و تغذیه

تمرینات کششی پایین تنه (فیلم)

علاوه بر فوایHealthy lifestyle concept with dancing active people.د تمرینات کششی که در بخش قبل ذکر شد، این نوع تمرینات می تواند باعث افزایش انعطاف پذیری بدن شود. چه همراه با تمرینات هوازی و قدرتی، چه به صورت جداگانه انجام شود. هرچند که انجام این تمرینات در کنار سایر ورزش های فعال تاثیر بیشتری بر انعطاف پذیری خواهد داشت. چند مثال از تمرینات کششی عضلات اندام تحتانی در ادامه آمده است.

ادامه مطلب …