نوشته‌ها

ورزش درمان بی خوابی

بی خوابی در دوران COVID-19

ورزش درمان بی خوابیدر اینجا نکاتی درباره زمان و نحوه انجام ورزش هایی که می توانند به رفع بی خوابی کمک کنند، آمده است:

ما حدود یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانیم بنابراین خوب خوابیدن به طور چشمگیری روی دو سوم دیگر زندگی ما تأثیر می گذارد اما خوابیدن در سال ۲۰۲۰ برای بسیاری از افراد آسان نخواهد بود زیرا همه گیری COVID-19 تغییراتی در زندگی معمول ایجاد کرده است. پس به نوعی می توان گفت این بیماری روی بدن همه افراد تأثیر می گذارد، نه فقط کسانی که به ویروس مبتلا هستند.  اضطراب و استرس بر خواب تأثیر می گذارد از طرفی کمبود خواب می تواند شما را بی تاب و بی قرار کند. ادامه مطلب …

چرا خسته ام

چرا خسته ام؟

چرا خسته امیکی از علل مهم خستگی عدم فعالیت جسمانی روزانه است. بی تحرکی بتدریج انرژی روزانه شما را کاهش می دهد بطوریکه حتی انجام امور معمول برای شما مشکل می شود. ادامه مطلب …