نوشته‌ها

اما و اگرهای مصرف کراتین در ورزشکاران

is-creatine-safe-how-the-king-of-supps-affects-your-organs-1امروز ورزشکاری پیدا نمی‌شود که نام کراتین را نشنیده باشد. تاریخچه استفاده از این ترکیب در ورزشکاران به دهه آخر قرن گذشته باز می‌گردد و در حال حاضر بعضی‌ها چنان در مورد اثرات آن اغراق می‌کنند که به کراتین، استروئید قانونی یا لگال می‌گویند.

ادامه مطلب …