نوشته‌ها

کراتین

کراتین فقط برای ورزشکاران مناسب است؟

کراتینبه یاد داشته باشید که کراتین معجزه نمی کند اما می تواند مفید باشد. گروه های مختلفی می توانند از این مکمل سود ببرند:

ادامه مطلب …

افزایش حجم

۳ مکمل ایده آل برای افزایش حجم

افزایش حجمهرچند که برنامه تمرینی صحیح کلید موفقیت ورزشکاران است، بسیاری از افراد به مصرف انواع مکمل ها روی می آوردند. در این مقاله برخی مکمل های مفید معرفی می شوند: ادامه مطلب …

اما و اگرهای مصرف کراتین در ورزشکاران

is-creatine-safe-how-the-king-of-supps-affects-your-organs-1امروز ورزشکاری پیدا نمی‌شود که نام کراتین را نشنیده باشد. تاریخچه استفاده از این ترکیب در ورزشکاران به دهه آخر قرن گذشته باز می‌گردد و در حال حاضر بعضی‌ها چنان در مورد اثرات آن اغراق می‌کنند که به کراتین، استروئید قانونی یا لگال می‌گویند.

ادامه مطلب …